ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за участие в промоционална кампания на Tic Tac

„ЧЕС – Tic Tac с награди от различни десетилетия”

(За периода: 07 Октомври 2019г. – 10 Ноември 2019г.. включително)

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила (наричани за краткост „Официални Правила“)

Раздел 1. Организатор на Промоцията и официални правила на рекламната кампания.

Промоцията „ЧЕС – Tic Tac с награди от различни десетилетия („Промоцията") се организира от агенция „СТРАТА ПРОМО“ ЕООД, регистрирана в Търговския регистър под единен идентификационен номер (ЕИК) 130982726, с адрес за контакт: град София, ж.к Яворов, блок 44, етаж 1, тел. +359 887 90 34 44, email: office@strata.bg, представлявана от управителя и материално отговорното лице Теодор Луканов, наречено („Организаторът”), по възлагане от FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, регистрирано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 („Възложителят”).

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти, в които се предлагат Промоционалните продукти.

Раздел 3. Продължителност на Промоцията

Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на 07.10.2019 г. до 23:59:59 часа на 10.11.2019 г. („Промоционален период“)

Раздел 4. Участващи продукти

Участващите продукти са всички продукти Tic Tac (включително, но не само: Tic Tac Mint, Tic Tac Orange, Tic Tac Apple mix, Tic Tac Strawberry mix) наричани по-долу „Промоционални продукти“, закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период.

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всеки, навършил 18 годишна възраст, закупил поне два Промоционални продукта с една касова бележка, в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да регистрира номера на касовата бележка и да участва в томбола за една 250-те награди от следващите пет вида:

    •50 броя ваучери за слънчеви очила
    •50 броя слушалки
    •50 броя портативни конзоли
    •50 броя електронни четци
    •50 броя ваучера за VR очила

Един участник може да участва повече от веднъж като регистрира различни касови бележки. Независимо от броя на регистрираните касови бележки, един участник може да спечели само една награда от вид за целия Промоционален период. В случай, че участникът е спечелил повече от една награда от даден вид, той/тя има право да получи само една от спечелените награди.

 5.1. Процедура за участие

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на уеб страницата на Промоцията www.tictac50.bg („Сайтът“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки на Промоционални продукти, направени на територията на България. Процедурата за участие се осъщeствява в следните стъпки:

     1. За да се регистрира за участие в томболата, потребителят трябва да въведе името на сайта www.tictac50.bg в браузъра си, след което да избере една от пет вида награди (изброени в Раздел 5.3.), за която да участва.

    2. След като е направил своя избор за награда, участникът трябва да въведе номер на касова бележка, която доказва закупуване на поне два Промоционални продукта (посочени в Раздел 4), закупени в рамките на Промоционалния период (посочен в Раздел 3), но не по-късно от 10 ноември 2019 г. до 23:59:59 часа.

    3. От потребителя ще бъде изискано да въведе валиден телефонен номер, както и да потвърди, че е над 18 годишна възраст, и че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и информацията, засягаща използването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

    4. Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.

     5. След регистрацията участникът ще види екран за потвърждение на регистрацията.

    6. Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е избран като победител.

    7. Един участник може да участва повече от веднъж като регистрира номерата на различни касови бележки, които отговарят на условията на Промоцията.

5.2. Присъждане на награди

Наградите в Промоцията се присъждат на случаен принцип чрез томбола, в която се теглят печеливши участници от всички регистрирани. Всяка седмица ще се теглят по десет печеливши за всяка от петте вида награди от петте десетилетия, в присъствието на нотариус. Тегленията на наградите ще се организират на датите описани по долу:

    •Първо теглене: 16.10.2019 г.
    •Второ теглене: 23.10.2019 г.
    •Трето теглене: 30.10.2019 г.
    •Четвърто теглене: 6.11.2019 г.
    •Пето теглене: 13.11.2019 г.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда. За да бъде валидиран, победителят трябва да изпрати по имейл снимка на касовата бележка, с която се е регистрирал за Промоцията и в която да се вижда сумата и името на закупените Промоционални продукти.

За всяка една категория награди ще бъдат изтеглени 50-ма печеливши, с по 2 резерви на печеливш (общо 100 резерви на вид награда), в случай че: спечелил участник не може да докаже участието си с предоставяне на регистрираната касова бележка; въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес на територията на Република България; или спечелилият откаже наградата.

5.3. Брой и вид на наградите

Наградите в Промоцията са 5 (пет) вида, както следва:

    •Награда вид 1: Ваучер за слънчеви очила (от верига магазини “Opticlasa”), с максимална стойност 180 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 50 броя награди.
    •Награда вид 2: Слушалки Beats by Dre, с максимална стойност 180 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 50 броя награди.
    •Награда вид 3: Портативна конзола Nintendo 2DS, с максимална стойност 180 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 50 броя награди.
    •Награда вид 4: Електронен четец Kindle 6, с максимална стойност 180 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 50 броя награди.
    • Награда вид 5: Ваучер за VR очила, с максимална стойност 180 лв с ДДС (стойността на ваучера не надвишава сто пъти стойността на покупката). Ще бъдат предоставени 50 броя награди.

Стойността на всяка награда не трябва да надвишава 100 пъти стойността на покупката.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на промоционалните материали са илюстративни.
Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл info@tictac50.bg и на Сайта.

5.4. Доставка на наградите

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до победителите чрез куриер или пощенска услуга на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършва.

След изтегляне на спечелилите, те ще бъдат уведомявани по телефон за това. Спечелилите ще трябва да изпратят по имейл снимка или сканирано копие на касовата бележка за верифициране и валидиране на участието.

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора, имената си и точен адрес на територията на Република България за получаване на предметните награди, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 6-8 седмици, считано от датата, на която победителят е изпратил пълен адрес за доставка и след като са уточнени всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на: неизпратен адрес в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен, грешен адрес; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Раздел 6. Отговорност

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не носят отговорност в случай на явни дефекти на наградите, които не са били посочени при получаването на съответната награда от получателите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми, възникнали във връзка с хостинга на Сайта на Промоцията - www.tictac50.bg – по време на Промоционалния период или след неговото приключване. За участие в настоящата Промоция е необходима връзка с Интернет и валиден телефонен номер.

Раздел 7. Критерии за участие в Промоцията

За валидно участие се счита всяко такова, извършено от участник, който има право да участва и който е изпълнил условията на Промоцията, попълнил е регистрационната форма на сайта www.tictac50.bg и е въвел валиден (уникален) номер на касова бележка не по-късно от 10 Ноември 2019 до 23:59:59, за покупка на два Промоционални продукта в рамките на Промоционалния период. В Промоцията имат право да участват всички физически лица над 18 годишна възраст, с изключение на служителите на “СТРАТА ПРОМО” ЕООД и членове на техните семейства.

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

    - Да предостави на Организаторите следните данни: три имена, ЕГН, телефон и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата;

    - Да представи на Организаторите или на техни подизпълнители касовата бележка, чийто код е регистриран в „Кампанията“, със закупени поне 2 броя от участващите продукти, посочени в Раздел 4. Датата на касовата бележка/ки, не трябва да бъде след датата на регистрация в промоционалната кампания.

Наградата не се предава на участника при непредоставяне от последния на касовата бележка/касовите бележки.

Организаторът не носи отговорност за грешки, които могат да възникнат при попълване на регистрационната форма (например: невалиден телефонен номер, невалиден номер на касова бележка). Всеки победител, който не може да докаже, че данните регистрирани на Сайта са верни, ще бъде дисквалифициран, а Организаторът ще се свърже с една от резервите.

Раздел 8. Лични данни

Информация относно обработката на лични данни, извършена във връзка с Промоцията, е описана в Приложение 1 (Информация относно обработката на лични данни). Всички искания / жалби относно обработката на лични данни във връзка с Промоцията могат да бъдат подадени, както е посочено в Приложение 1.

Раздел 9. Съдебни спорове

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не може да бъдат въвличани в никакви съдебни спорове по повод притежание или собственост на наградите, както в съдебни спорове, породени от евентуални разходи за участниците, свързани с участието в тази Промоция.

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и/или Възложителя, от една страна, и участниците в Промоцията, от друга страна, се решава по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища.

Раздел 10. Прекратяване на Промоцията

Организаторът има право да прекрати Промоцията преди изтичане на Промоционалния период, посочен в Раздел 3 на настоящите Официални правила, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства по смисъла на законодателството, които водят до невъзможност за Организатора да продължи провеждането на Промоцията и са извън неговия контрол. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 11. Общи разпоредби

Копие от настоящите Официални правила ще бъде достъпно на Сайта на Промоцията www.tictac50.bg. Организаторът и Възложителят си запазват правото да допълват или променят Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване, като регистрираните потребители ще бъдат уведомени за промените на предоставения от тях имейл (ако е приложимо).

Всяка комуникация между Организатора и участниците във връзка с Промоцията се провежда на адреса за кореспонденция, съответно по телефон или на електронната поща на всяка страна, съответно посочени в тези Официални правила или в регистрационната форма, попълнена от участника на Уебсайта и се счита за редовна, ако е осъществена по един от посочените начини.

Приложимо право по тези официални правила е действащото законодателство на Република България.

Приложение 1

Информация относно обработката на лични данни

1. Данни относно администратора на данните и обработващите ги

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на Участниците ще се обработват от: FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, вписано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 (наричан по – долу „Администратор“), като администратор на данните, чрез:„СТРАТА ПРОМО“ ЕООД, вписано в Търговския регистър под единен идентификационен номер (ЕИК) 130982726, с адрес за кореспонденция: София, ж.к. Изгрев, ул. Елемаг 19, (наричано по – долу „Обработващ“ или „Агенция“), като обработващ данните. За да се свържете с Администратора за разяснения по отношение на личните данни или за упражняване на правата от субектите на данни, моля, използвайте следната информация за контакт: FERRERO ROMANIA S.R.L., на вниманието на Маркетинг Отдел, адрес: 201 Barbu Vacarescu Street, Globalworth Tower, 12th floor, Sector 2, Bucharest, email: privacy.bulgaria@ferrero.com

2. Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

По време на Промоцията Администраторът и Обработващият ще обработват следните категории лични данни на участниците:

    •На Участващите в Промоцията ще бъдат обработени следните лични данни: телефонен номер, номер на касовата бележка, данни от посещението на Сайта; информация за навършени 18 години.
    • На спечелилите награда от Промоцията в добавка към гореописаните данни, ще бъдат обработвани: три имена, ЕГН,
имейл, пълен адрес, които ще се използват за деклариране дохода на всеки един от печелившите от страна на Организатора на промоцията.

Служебна бележка не се предоставя. Печелившите нямат ангажимент към НАП. Декларирането на доходите се осъществява от страна на Организатора.

3. Цел на обработването

Личните данни на участниците в Промоцията ще се обработват от Администратора посредством Агенцията, за да:

    •се организира и проведе Промоцията;
    •се определят и валидират печелившите;
    •присъди или да връчи наградите и да изпълнява финансовите и счетоводни задължения на Администратора;
    •за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени.

4. Правно основание за обработка

Личните данни ще се обработват:

    •Личните данни, предоставени от участниците и печелившите в Промоцията, ще се обработват във връзка с изпълнението на договор (приемането на правилата, съдържащите се в Официалните правила на Промоцията, е равносилно на сключване на договор); и     •Съхраняването на данни след края на Промоцията и предоставянето на наградите е обработване на лични данни за целите на законния интерес на Администратора, за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени, както и въз основа на законовите задължения, свързани с финансовите и счетоводните закони, изискващи счетоводните документи да се съхраняват за определен период от време.

5. Получатели на лични данни

Личните данни, събрани от Администратора по време на Промоцията, трябва да бъдат разкрити на Агенцията с цел провеждането й, както и на контролните органи, до степен, необходима на Администратора или Агенцията за спазване на законовите им задължения. Освен това личните данни могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории трети лица:

    •Дружества, които предоставят продукти и услуги на Администратора и Агенцията, като системи за информационни технологии и свързаните с тях доставчици по поддръжка, включително телекомуникационни доставчици, услуги за съхраняване на информация и възстановяване при бедствия, услуги във връзка с кибер сигурността, както и други аутсорсинг доставчици на услуги, каквото е съхраняването на информация „в облака“ или на носители извън офисите на Администратора и Агенцията;

    •други лица като регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати или други външни експерти, в случай че тяхната дейност изисква такава информация;

    •Куриери, на които е възложена доставката на наградите до печелившите.

Третите лица, на които е предоставена или до които е достъпна личната информация на Участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и по договор) във възможността им да използват такива данни. Администраторът гарантира, че всички трети лица, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящото уведомление и приложимите закони (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е доброволно решение).Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трети лица, без да уведомява субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

6. Период на съхранение на личните данни

Личните данни на Участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани от Обработващия 90 дни след края на Промоцията. След изтичане на въпросния период, данните ще бъдат заличени. Личните данни на победителите ще бъдат съхранявани от Обработващия за Администратора в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера, т.е. 10 (десет) години от края на финансовата година, в която Промоцията е била организирана. След изтичане на срока на съхранение на личните данни Администраторът премахва / унищожава тези данни от средствата за обработка и съхранение и налага подобни задължения на Обработващите.

7. Предаване на данни в трети държави

Данните на участниците в Промоцията няма да се предават в трети държави извън Европейското икономическо пространство.

8. Бисквитки

За осигуряване на по-добра функционалност при посещенията на Участниците на www.tictac50.bg, уебсайтът използва „бисквитки“. Повече информация може да намерите ТУК.

9. Права на субектите на данни

За целите на справедливото и прозрачно обработване Участниците имат следните права:

i: право да оттеглят съгласието си: Когато обработването на данни се основава на даденото съгласие, субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време, без да се засяга предишното обработване;

ii: право на достъп:Субектите на данни могат да поискат информация относно личните данни, които Администраторът и Обработващите притежават за тях, включително информация за категориите обработвани лични данни, за какво се използват и на кого са били разкрити такива данни, ако е приложимо.
Субектите на данни ще получат копие от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, при поискване. Ако се изискват допълнителни копия на личните данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

iii. право на коригиране:Субектите на данни могат да коригират лични данни, които Администраторът и/или Обработващите обработват във връзка с Промоцията. Администраторът и Обработващите полагат разумни усилия, за да запазят точните, пълни, актуални и релевантни данни, на база на най-новата информация, с която разполагат.

iv. право на изтриване:Субектите на данни могат да поискат личните данни, обработвани от Администратора или Обработващите във връзка с Промоцията, да бъдат изтрити. Администраторът и Обработващите трябва да спазват това искане, ако:

    • Личните данни вече не са необходими за изпълняване на целите, за които са събрани;
    • Субектът на данните се противопоставя на обработването по причини, свързани с неговото/ нейното конкретно положение;
    • Личните данни са обработвани по начин, който вече е незаконосъобразен;
    • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение на Администратора.

Освен ако, данните не са необходими за:

    1. упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;

    2. спазване на законово задължение на Администратора;

    3. целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически проучвания или статистически цели; или

    4. установяване, упражняване или защита на право в съда.

v. право на ограничаване:Субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни, ако:

    • оспорват точността на личните данни за периода, необходим за проверка на точността;
    • обработването е незаконно и те изискват ограничаване на обработването, а не изтриването на личните данни;
    • вече не се нуждаем от личните данни, но субектът на данните го изисква за установяване, упражняване или защита на правни искове; или
    • субектът на данните възразява срещу обработването, докато проверяваме дали законните основания на Обработващите надделяват.

vi. право на възражение:Субектите на данни могат да възразят по всяко време срещу обработването на лични данни поради конкретната ситуация, при условие че обработването не се основава на съгласието на субекта на данни, а на законните интереси на Администратора или на трети лица. В този случай личните данни вече не се обработват, освен ако: (i) Администраторът може да демонстрира убедителни законови основания, обосноваващи обработването и надхвърлящи интересите, правата и свободите на субекта на данните; или (ii) ако целта е учредяването, упражняването или защитата на право в съда. Субектите на данни, които възразяват срещу обработването, трябва да уточнят дали желаят също и изтриването на личните им данни.

vii. право на преносимост:Субектът на данните може да поиска прехвърлянето на данните, обработени въз основа на негово съгласие или в изпълнение на договор, на себе си или, ако това е технически възможно, директно на друг администратор,

viii. право да подаде жалба:Субектите на данни могат да подават жалби до Националния надзорен орган за обработка на лични данни.

Име:Комисия за защита на личните данни

Адрес:София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

E-mail:kzld@cpdp.bg

Победителите в промоцията ще бъдат определени с автоматични средства за обработка на лични данни, без човешка намеса. Валидирането на победителите ще бъде направено с човешка намеса.

Моля имайте предвид:

Времеви период:Крайният срок за отговор на исканията на субектите на данни е 30 дни, който може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с определени законови изисквания или поради сложността на искането, с допълнителен двумесечен период.

Ограничаване на достъпа:В определени случаи достъпът до всички или някои от личните данни може да бъде ограничен поради законови разпоредби. Ако отхвърлим молбата Ви за достъп, ще ви уведомим за причината за отказа.

Липса на идентификация:В някои случаи е невъзможно да се потърсят субектите на данни въз основа на идентификаторите, посочени в искането. В такива случаи, когато такова лице не може да бъде идентифицирано като субект на данни, Администраторът не може да изпълни искането на такова лице, освен ако на Администратора не е предоставена допълнителна информация, позволяваща идентификацията.

Упражняване на права:Участниците могат да упражнят описаните по–горе права на база на писмена, датирана и подписана молба изпратена до адреса на Администратора в Румъния, 201 Barbu Vacarescu Street, Globalworth Tower, 12th floor, Sector 2, Bucharest, или на имейл адрес privacy.bulgaria@ferrero.com

10. Мерки за защита на личните данни

Администраторът се ангажира да защитава личната информация от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личната информация, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки. Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни, принадлежащи на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработката на лични данни, породени в частност случайно или незаконно от унищожаването, загубата, модификацията, неоторизираното разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработени лични данни. При предоставянето на лични данни на Администратора и Обработващите личната информация може да се прехвърля от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личната информация, която му е предоставена, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личната информация, предавана по интернет. След като Администраторът получи такава лична информация, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до нея.

11. Промени в известието за обработване на лични данни

Администраторът има право да променя това Приложение към Официалните правила по всяко време на Промоцията само ако намери по-ефективни мерки за защита и сигурност на личните данни на субектите на данни, без това да засегне техните права и свободи. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на уебсайта на Промоцията 24 часа по-рано и ще бъде съобщено на участниците, използвайки същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

12. Други разпоредби

Личните данни на участниците в промоцията се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент №. 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.